Sikkerhed

Alle spil afgøres via en tilfældighedsgenerator og dertil hørende funktionalitet. Hvis resultatet der vises, ikke stemmer overens med Klubspil.dk's server, er det resultatet i serveren, der findes rigtigt. Klubspil.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske fejl på de servere, som afvikler Klubspil.dk's spil. Klubspil.dk kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige ud over et beløb svarende til indsatsen.

Såfremt en Bruger forlader et igangværende spil afsluttes spillet på serveren og Brugeren godskrives resultatet på spilkontoen. Autospin bliver dog afbrudt.

Såfremt en Bruger oplever fejl eller fejllignende tilstande i et igangværende spil, skal Brugeren med det samme afslutte spillet og inden for 24 timer kontakte kundeservice@klubspil.dk, som vil rette fejlen og udrede virkningerne heraf. Såfremt Brugeren fortsætter spillet desuagtet fejl eller fejllignende tilstande eller ikke kontakter Klubspil.dk vil muligheden for at afdække fejlen eller den fejllignende tilstande blive stærkt begrænset, ligesom Brugeren mister sin ret til refundering af indsats samt al ret til at få udbetalt eventuelt vundne gevinster fra spillet eller gevinster, der ville have været vundet såfremt fejlen ikke var til stede.

Bruger er selv ansvarlig for sikkerheden på sin computer eller der, hvor Bruger har adgang til internettet. Såfremt Brugerens spilkonto tilgås fra tredjepart, som følge af malware eller vira, er det Brugerens eget ansvar og Klubspil.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab som følge heraf. Klubspil.dk bærer ligeledes ikke ansvaret for hændelser eller tekniske fejl, som sker på baggrund af Brugerens egen computer, internetforbindelse eller andet teknisk udstyr til brug for adgang til Klubspil.dk.

2017 © Alle rettigheder reserveret